Fyrirvari við tölvupóst

Fyrirvari við tölvupóst

Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur, ásamt viðhengjum, er eingöngu ætlaður skráðum viðtakendum. Tölvupósturinn, ásamt viðhengjum, gæti innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans ber þér að fara eftir 9. mgr. 47. gr. laga um fjarskipti, nr. 81/2003, þ.e. hvorki skrá hjá þér né notfæra á annan hátt þær upplýsingar sem þér kunna að hafa borist og gæta fyllsta trúnaðar. Á grundvelli ákvæðisins ber þér einnig að tilkynna Greiðsluveitunni ehf. að upplýsingarnar hafi ranglega borist þér og má gera það með því að svara tölvupóstinum eða með því að hringja í síma 458-0000. Brot gegn þessum ákvæðum geta varða bótaábyrgð og refsingu samkvæmt 74. gr. sömu laga. Þá óskar Greiðsluveitan eftir því að þú eyðir þessum tölvupósti, ásamt viðhengjum, hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við honum. Efni tölvupósta, innihald og eftir atvikum viðhengi þeirra, er á ábyrgð þess sem tölvupóstinn sendir ef efni hans tengist ekki starfsemi Greiðsluveitunnar.

Disclaimer regarding e-mail

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed. If, by chance, by mistake, or without express authorisation, you have received this message and any attachments to it, you are required to comply with Article 47, Paragraph 9 of the Electronic Communications Act, no. 81/2003; that is, you may not record or in any way take advantage of the information that you may have received, and you shall treat it with the utmost confidentiality. On the basis of this provision, you are also required to notify Greiðsluveitan ehf. that you have received this information in error. Please notify us immediately by reply e-mail or by telephone +354 458-0000. Violations of these provisions may be punishable by fines or imprisonment pursuant to Article 74 of the same Act. Furthermore Greiðsluveitan asks you to immediately delete this e-mail, and all attachments to it, if you have received it by chance, by mistake, or without express authorisation. Messages and attachments that are unrelated to the activities of Greiðsluveitan are the sole responsibility of the sender.