Gjaldskrá

Gjöld samkvæmt gjaldskrá eru innheimt mánaðarlega fyrir hvern næstliðinn mánuð samkvæmt útgefnum reikningi. Gjalddagi er tíu dögum eftir útgáfu reiknings og eindagi fimm dögum síðar.

Ark

Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2014.

Stofn og tengigjald nýrra aðila: 6.000.000 kr.

Árgjald vegna rekstrar og þróunar:

FlokkurÁrgjaldInnsend skjöl á ári
Færsluflokkur 1804.000 kr≤500.000
Færsluflokkur 21.620.000 kr500.001 – 1.000.000
Færsluflokkur 33.222.000 kr>1.000.000

Færslugjald fyrir hvert innsent skjal: 8,60 kr.

Stofngjald nýrra innsendingaraðila: 10.000 kr.

Virðisaukaskattur er ekki innifalinn í ofangreindum verðum.

SWIFT þjónusta

Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2019.

Stofn og tengigjald nýrra þátttakenda: Breytilegt*

*Innifalið í stofn- og tengigjaldi er stofngjald af hugbúnaðaráskrift Alliance hugbúnaðar sem er breytilegur eftir skeytafjölda.

Árgjald vegna rekstrar og þróunar:

FlokkurÁrgjaldFærslufjöldi á ári
Færsluflokkur 16.072.000 kr≤25.000
Færsluflokkur 27.590.000 kr25.001 – 100.000
Færsluflokkur 39.108.000 kr>100.000

Ekki er innheimtur virðisaukaskattur fyrir SWIFT þjónustuna.

Annað

Önnur útseld þjónusta: 15.000 kr/klst án vsk.