RÁS

Tekur gildi frá og með 1. mars 2019

Stofn og tengigjald nýrra aðila - Breytilegt*
Fast mánaðargjald - Kr. 2.500.000,-
Viðbótar mánaðargjald** - Kr. 1.500.000,-
Færslugjald*** - Kr. 0,90 pr. færslu

Fyrir aðra útselda þjónustu er innheimt gjald sem hér segir:

Greiðsluveitan ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verðskrá. Tilkynning um slíka breytingu mun verða send samstarfsaðilum Greiðsluveitunnar tímanlega (fyrirtæki sem reka búnað sem er í beinum samskiptum við RÁS-kerfið) Gjaldskrá þessi tekur gildi frá og með 1. mars 2019.

* Stofn- og tengigjald nýrra aðila skal ákvarðað með samkomulagi.

** Viðbótar mánaðargjald er innheimt hjá viðskiptavinum RÁS-kerfisins sem senda 500.000 færslur eða fleiri inn í kerfið í einum mánuði.

*** Færslugjald er lagt á hverja færslu sem send er inn í RÁS-kerfið umfram 500.000 færslur pr. mánuð.