Ark
Tekur gildi frá og með 1. ágúst 2014.

Stofn og tengigjald nýrra aðila

6.000.000 kr. 

 

Árgjald vegna rekstrar- og þróunar

 

Innsend skjöl á ári
  færsluflokkur 1   804.000 kr. 1-500.000
  færsluflokkur 2 1.620.000 kr. 500.001-1.000.000
  færsluflokkur 3 3.222.000 kr.                        1.000.001- 
     

Færslugjald fyrir hvert innsent skjal          

8,60 kr. 

 

Stofngjald nýrra innsendingaraðila 10.000 kr.

 

Virðisaukaskattur er ekki innifalinn í ofangreindum verðum. 

Gjöld skv. gjaldskrá eru innheimt mánaðarlega fyrir hvern næstliðinn mánuð samkvæmt útgefnum reikningi. Gjalddagi er tíu dögum eftir útgáfu reiknings og eindagi fimm dögum síðar.